Wigilia z Seniorami

15 grudnia zorganizowaliśmy wigilię dla Seniorów. Obecność, rozmowa, uwaga- tego niezmiennie najbardziej brakuje Seniorom. Ten dzień był dla Nich i był to dzień wyjątkowy. Spotkanie zorganizowaliśmy we współpracy z fundacją Pomagamy Seniorom. Spotkaliśmy się w kawiarni LAS, w której przy barszczu, ciastach i kawie mogliśmy spędzić razem ten magiczny czas.

Przygotowując się do spotkania Seniorzy, przy wsparciu wolontariuszy, przygotowali swoje listy do Świętego Mikołaja. Udało nam się spełnić część marzeń naszych gości, ale tego dnia najważniejsza była obecność, rozmowa i uśmiech.

Dzięki współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi jesteśmy w stanie docierać do większej ilości potrzebujących. Celem naszej fundacji jest m.in. działalność na rzecz osób starszych, pomoc społeczna, w tym pomoc osobom potrzebującym i w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działalność charytatywna i dobroczynność.