O naszej szkole

Jesteśmy akredytowaną szkołą Ukraińską, która posiada placówkę na terenie Warszawy, znajdujemy się w budynku naszej Fundacji przy ul. Racławickiej 10. Oferujemy całkowicie darmowe, zgodne z podstawą programową i prowadzone w języku ukraińskim zajęcia dla dzieci uchodźczych w klasach 1-8. Jako jedyna placówka w Warszawie wydajemy dzieciom w klasach 1-3 świadectwo zarówno Polskie jak Ukraińskie. Nasza szkoła jest otwarta dla każdego chętnego dziecka od 6 do 18 roku życia!

Nasz cel

Naszym celem jest zapewnienie dzieciom uczącym się w szkole Love Does regularnej edukacji, poczucia bezpieczeństwa, zdrowej rutyny i pomocy w odnalezieniu się w nowej i często niezrozumiałej dla nich sytuacji. Chcemy również pomóc dzieciom w wieku od 14 do 18 lat dokończyć edukację w systemie ukraińskim, zapewniając zajęcia stacjonarne. Wysokiej jakości edukacja oraz wsparcie kulturowe dla dzieci ukraińskich, które przebywają obecnie w Polsce to nasz priorytet. Tworzymy przyjazne i rozwijające miejsce do nauki, które pozwoli naszym uczniom osiągać sukcesy nie tylko w nauce. Jednocześnie stawiamy na promocję języka i kultury ukraińskiej wśród młodego pokolenia. Przygotowujemy naszych uczniów do egzaminów NMT w oparciu o ukraiński program nauczania, co umożliwi im ewentualną kontynuację nauki w Ukrainie.

Przedmioty

Zapewniamy edukację na wielu płaszczyznach, od szkolnych przedmiotów takich jak: j.ukraiński, j.angielski, j.polski, matematyka, geografia, historia ukrainy i świata, chemia, informatyka, mowa ukraińska, biologia, fizyka, przyroda i wf, poprzez liczne przedmioty dodatkowe, takie jak: zajęcia plastyczne, teatralne, robotyka czy eksperymenty. W każdej z klas odbywają się również regularne zajęcia z psychologiem.

Kim jesteśmy?

Jako Fundacja Life Polska współpracujemy z międzynarodową organizacją Love Does. Naszym wspólnym celem jest zapewnienie edukacji dzieciom, którym bezpieczeństwo i możliwość uczenia się zostało przerwane z powodu wojny. Wierzymy, że walka o prawa człowieka przywraca godność i ogranicza przemoc. Troska i pomoc rodzinom, które zostały pozbawione swojego dotychczasowego życia daje nadzieję na lepsze jutro. Naszą misją jest wyprowadzanie dzieci, kobiet, rodzin, osób samotnych,
zagubionych czy starszych z kryzysów i wspierać ich w zmienianiu swojego życia.

Liceum Love Does

Nasze liceum powstało w odpowiedzi na obecny wyż demograficzny i trudności, jakie napotykają młodzi ludzie w dostępie do szkół średnich w Warszawie. Zapewniliśmy miejsce do edukacji wszystkim zainteresowanym uczniom, dając im szansę na rozwijanie swojego potencjału. Rozumiemy, że niektóre dzieci były zmuszone przerwać swoją edukację z powodu tragicznych wydarzeń, takich jak wojna. Dlatego też oferujemy im szansę, by nie tracić cennego czasu i kontynuować swoją naukę w naszej szkole. Nasz cel to nie tylko umożliwienie im odrobienie zaległości, ale także przygotowanie ich do testu ZNO, aby mogli kontynuować swoją edukację na Ukrainie, mając solidne podstawy i pewność siebie.

Zarejestruj swoje dziecko
do szkoły Love Does!